TARIEVEN

Intake

Niet vergeten

Huiswerkbegeleiding begint met een intakegesprek met ouders en leerling. Hierbij maken we kennis met de leerling, kijken waar de aandachtspunten moeten liggen en bespreken we de wijze van begeleiding. Voor het intakegesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

Tweemaal per jaar is er de mogelijkheid om in een oudergesprek de vorderingen van de leerling te bespreken.
Tarieven

Huiswerkbegeleiding

Omdat wij het erg belangrijk vinden om een goed studie ritme op te bouwen, komen leerlingen 3, 4 of 5 keer per week bij huiswerkbegeleiding. De leerling werkt er minimaal 1,5 uur per dag, langer mag.

De kosten die wij hiervoor in rekening brengen zijn € 12,50 per dag.

Dat betekent:

3x per week€ 150,- per 4 weken
4x per week€ 200,- per 4 weken
5x per week€ 225,- per 4 weken

Lessen in groepsverband

De kosten die wij hiervoor in rekening brengen zijn € 12,50 per les.

Individuele lessen

De kosten die wij hiervoor in rekening brengen zijn € 30,- per les.