PRODUCTEN

Huiswerkbegeleiding

  • Leren plannen en organiseren
  • aanleren leerstrategieën
  • Maximaal 7 leerlingen per begeleider
  • 3, 4 of 5 maal per week

Voorbereiding rekentoets F2/F3

  • Voor alle scholieren in het voortgezet onderwijs is de rekentoets verplicht
  • 6 bijeenkomsten in groepjes van 4 tot 6 leerlingen

Bijlessen

  • Individueel
  • Frans, Duits, Engels
  • Wiskundem scheikunde, natuurkunde
  • vol = vol